Roztwór octanu busereliny do wstrzykiwań dla krów i królic. Produkt leczniczy weterynaryjny.
 

ZABURZENIA ROZRODU U KRÓW
 

ZABURZENIA ROZRODU U KRÓLIC
 

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE
Octan busereliny jest syntetycznym analogiem hormonu podwzgórza GnRH. Stymuluje wydzielanie z przedniego płata przysadki hormonów gonadotropowych LH (hormon luteinizujący) i FSH (hormon dojrzewania pęcherzyków jajnikowych).

WSKAZANIA

  • Zaburzenia rozrodu pochodzenia jajnikowego u krów i  królic.
  • Profilaktycznie, w celu poprawy odsetka zapłodnień u krów po inseminacji.

PRZECIWSKAZANIA
Nie stosować w okresie ciąży i laktacji.

DAWKOWANIE
Krowy – domięśniowo

  1. Torbiele jajnikowe (torbiele pęcherzykowe – wywołanie luteizacji)  5 ml
  2. Brak rui na tle niedoczynności jajników 5 ml
  3. W celu poprawy wyników unasienienia (stymulacja owulacji)  2,5 – 5 ml
  4. Opóźniona owulacja i atrezja pęcherzyków jajnikowych  5 ml
  5. W celu zapobiegania zaburzeniom płodności w okresie poporodowym poprzez indukcję cyklu  5 ml od 12 dnia po porodzie

Królice – domięśniowo

  1. Poprawa wskaźnika zapłodnień 0,2 ml
  2. Indukcja owulacji podczas krycia po porodzie  0,2 ml

 

SKŁAD
1 ml preparatu zawiera:
Busereliny octan         0,0042 mg

UWAGI
Wyłącznie dla zwierząt. Wydaje się z przepisu lekarza weterynarii.

Karencja nie obowiązuje.

Przy leczeniu cyst około 8 dnia od iniekcji preparatu zaleca się kontrolę skuteczności, tzn. stwierdzenie ciałka żółtego. W przypadku braku ciałka żółtego leczenie należy powtórzyć. W przypadku przywrócenia cyklu (stwierdzenie ciałka żółtego) można zastosować PgF2 alfa.

Przy stymulacji owulacji preparat można podawać równocześnie z wykonywanym zabiegiem unasieniania lub krycia.

OPAKOWANIE
1 opakowanie zawiera 5 fiolek po 10 ml roztworu octanu busereliny.

Aktualności