UE -dotacje

Ogłoszenie o zamówieniu:

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert:

do dnia 26-03-2020

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy:
– Przesłać/doręczyć na adres Zamawiającego: „BIOCHEFA” FARMACEUTYCZNY ZAKŁAD NAUKOWO-PRODUKCYJNY Sp. z o.o.
ul. Kasztanowa 3, 41-205 Sosnowiec
lub
– przesłać na adres e-mail: info@biochefa.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Kamila Szulińska, Marta Krok

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
+48 (32) 291 69 68

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pudełek styropianowych niezbędnych do realizacji projektu.
Część 1. Pudełka styropianowe

Ilość : 300 szt.  pojedyncze sztuki lub zbiorcze opakowania,
deklarowana min. ilość:  200 szt.

Specyfikacja:
Opakowanie styropianowe z pasującą pokrywą, białe o wymiarach zewnętrznych 300x400x240 mm, o pojemności 18,8 l z świadectwem jakości/atestem higienicznym.


Miejsce realizacji zamówienia
Województwo śląskie, 41-205 Sosnowiec
ul. Kasztanowa 3,

Cel zamówienia
Zamówienie udzielane jest na potrzeby projektu pt. „Opracowanie, komercjalizacja i wdrożenie innowacyjnego płynu do perfuzji i prezerwacji narządów”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: I. Nowoczesna gospodarka, Działanie: 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Termin dostawy od złożenia zamówienia:
7 dni
Oferta winna zawierać:
– cenę jednostkową za sztukę netto i brutto;
– cenę za całość zamówienia (300 szt.);
– informacje o oferowanym produkcie (wymiary, producent).