Osoba wykwalifikowana

Prof. dr hab. n. farm. Barbara Dolińska
Tel./fax 32 291 69 68
e-mail: b.dolinska@biochefa.pl

Osoba wykwalifikowana odpowiada za:

  • Zwalnianie serii wyrobów gotowych do obrotu.
  • Dokonywanie rocznych przeglądów jakościowych wyrobów.
  • Monitorowanie stabilności i zmian wyrobów w okresie ich ważności.
  • Nadzór nad walidacją procesów krytycznych.
  • Sprawowanie nadzoru nad reklamacjami, postępowaniem wyjaśniającym lub wycofaniem wyrobu z obrotu.
  • Sprawdzanie i monitorowanie zmian w dokumentach Systemu Zarządzania Jakością.
  • Nadzór nad systemem oraz prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu GMP.
  • Sprawowanie nadzoru nad przepływem środków finansowych.