Dział Kontroli Jakości
p.o.Kierownik/ Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

mgr Marta Krok
e-mail: m.krok@biochefa.pl

Dział Kontroli Jakości:

  • dokłada wszelkich starań, aby klient otrzymywał produkty o gwarantowanej przez producenta jakości
  • wdraża, utrzymuje oraz doskonali SZJ tj. ISO 9001 i ISO 13485 oraz inne systemy zapewniania jakości tj. HACCP, GMP, GLP
  • współpracuje z kontrahentami krajowymi oraz zagranicznymi w ramach przyjmowania zamówień, reklamacji oraz wszelkich uwag mających na celu podniesienie jakości produktów i usług
  • udziela kompleksowych informacji dotyczących oferowanych produktów i usług