Dział Badawczy
Kierownik
Prof. dr hab. n. farm. Barbara Dolińska
e-mail: b.dolinska@biochefa.pl

Dział Badawczy

  • Zatrudnia specjalistów z dziedziny farmacji, chemii i biotechnologii
  • Wyposażony jest z nowoczesny sprzęt laboratoryjny i analityczny
  • Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce

Do zadań działu należy:

– przygotowywanie dokumentacji rejestracyjnej produktów leczniczych weterynaryjnych:

  • Biolactin –roztwór prolaktyny świńskiej do podania per os prosiętom ssącym. Stosowany w przypadku pobierania  niewystarczającej ilości pokarmu od lochy. Profilaktycznie u prosiąt ssących o niskiej masie urodzeniowej i z objawami chorobowymi tj.: biegunka, wymioty. Zmniejsza odsetek padnięć prosiąt.
  • Biorelina WET – roztwór busereliny do iniekcji dla krów i królic. Preparat generyczny. Stosowany w leczeniu zaburzeń rozrodu pochodzenia jajnikowego oraz profilaktycznie w poprawie odsetka zapłodnień krów i królic.

– izolacja i oczyszczanie hormonów przysadkowych z materiału naturalnego
– badanie stabilności zgodnie z wymogami ICH „Stability” Q1A (R2)
– opracowywanie i walidacja analitycznych metod oznaczania substancji czynnych

Efektem pracy Działu Badawczego są także publikacje w czasopismach naukowych o zasięgu krajowym i ogólnoświatowym.